IPO-R koolitusala tutvustus ja eeskirjad

Rahvusvahelised päästekatsed toimuvad päästekoerte eksamieeskirja IPO-R järgi, mis on välja töötatud IRO ja FCI poolt ning mille järgi testitakse päästekoeri kogu maailmas. Eestis on IPO-R päästekatseid korraldatud alates 2009.aastast, peamiselt maa-alaotsingus ja jäljeajamises, aga ka varinguotsingus. Rahvusvahelisi päästekatseid veepäästes ja laviinipäästes Eestis ei korraldata.

IPO-R päästekoerte eksamieeskiri on kättesaadaval nii eesti keeles, inglise keeles ja saksa keeles.

Rahvusvaheline päästekoerte eksamite eeskiri

IRO/FCI Int. Testing Standards

FCI/IRO Int. Prüfungsordnung

Lisaks eksamieeskirjale tasub tutvuda ka hindamisjuhistega, mis on inglise keeles kättesaadaval siit.

Eestis enim harrastatavate päästekatsete tutvustused:

Maa-ala otsing RH-FL

Metsast ja maastikult kadunud inimeste otsimine on pääste-ja otsingukoertele kõige rohkem päriselt tööd pakkuv ala, seda eriti just sügisesel marja- ja seenehooajal. Maa-alaotsingus otsib koer koerajuhi korraldusel etteantud aja jooksul läbi ettenähtud maa-ala, reageerides õhu kaudu levivale lõhnale. Vastavalt raskusastmele tuleb leida kõik peidetud figurandid. Juhul kui mõni neist jääb leidmata, siis positiivset eksamitulemust ei saavutata. Töö käigus hinnatakse koera juhitavust, liikuvust, iseseisvust, otsingu intensiivsust ja koerajuhi taktikat. Suurima kaaluga punktid saab figurantidest teatamise eest. Enamik koeri teatab figurandist leidmisest haukumise teel, kuid levinud on ka rulliga teatamisviis. Sobivuses ja B tasemel valib koerajuht oma liikumise taktika ning suunab koera vastavalt sellele alas otsima. A tasemel liigub koerajuht mööda keskliini ja koer peab kahelt poolt ala läbi otsima. Kõikidel tasemetel peab koerajuht demonstreerima koera juhitavust (eemaldumised vasakule, paremale) ning otsingutöö peab toimuma koerajuhi kontrolli all.

Maa-alaotsing RH-FL E (sobivus) RH FL-A RH FL-B
Figurantide arv 1 2 3
Nõuded maa-alale, ruutmeetrite arv ja peidikute asetus 5000 m2 20000 m2 35000- 40000 m2
avatud ja kaetud maa-ala avatud ja kaetud maa-ala, figurandid varjamata vähemalt 50% kaetud maa-ala või ehitis, lubatud peidikud kuni 2 m kõrgusel
Tööaeg kuni 10 minutit kuni 15 minutit kuni 30 minutit
Max punktid 100 200 200

Varinguotsing RH-T

Varinguotsingu all mõeldakse eelkõige otsingut rusudel või varisenud hoones, kus võimalikud ohvrid on mattunud rusude alla ega ole nähtaval. Eestis tuleb tõsiseid varinguõnnetusi õnneks ette väga harva, kuid valmisolek selliseks tegevuseks ja koolituseks on vajalik sellegipoolest. Varingupinnasel liikumine on keeruline ning nõuab koertelt väga head liikuvust ja vastupidavust. Samuti liigub õhk ja inimese lõhn rusude vahel teistmoodi kui vabalt liikuv õhk ning seetõttu on valeteatamise tekkimise oht suurem. Harjutusväljakutel kasutatakse figurantide peitmiseks kinniseid peidikuid, kus koer peab markeerima lõhna leidmist selle koha peal kust lõhn kõige tugevam on. Töö käigus hinnatakse koera juhitavust, liikuvust, iseseisvust, otsingu intensiivsust ja koerajuhi taktikat. Samuti hinnatakse koera poolt figurandi leidmisest teatamist. Paljud koerad teatavad varingus haukumise ja samaaegselt ka kraapimise teel. Vähem kasutatakse rulliga teatamist, sest seda on keerulisem õpetada kui koeral puudub figurandile juurdepääs. Varinguotsingu ajal liiguvad varingul lisaks mitmed inimesed, tehakse müra ja lõkkesuitsu, millest koer ennast häirida ei tohi lasta. Tulemuse saamiseks tuleb leida kõik figurandid, kui kasvõi üks jääb leidmata, siis tulemust ei saavutata.

Varinguotsing RH T-E  (sobivus) RH T-A RH T-B
Figurantide arv 1 2 3
Nõuded varingualale, ruutmeetrite arv ja  peidikute asetus 400-600 m2 800-1000 m2 1200-1500 m2
ühel tasandil ühel või mitmel tasandil, pimedad ruumid ja peidikud kuni 1 m sügavusel ühel või mitmel tasandil, vähemalt kahte eri tüüpi peidikud, pimedad ruumid ja vähemalt kaks peidikut 2 m sügavusel või 2 m kõrgusel
Tööaeg kuni 15 minutit kuni 20 minutit kuni 30 minutit
Max punktid 100 200 200

Jäljekatse RH-F

Päästejälg on väga praktiline koolitusala, koertele on nina kasutamine lõhna ajamiseks maad mööda kulgeval jäljel väga loomuomane tegevus ning piisava treenituse ja kogemustepagasi juures suudab koer ajada ka mitme kilomeetri pikkuseid jälgi. Päästejälg võib kulgeda üle erinevate maastikkude, põld võib vahelduda metsaga või soise pinnase, jälg võib minna üle teede ja kraavide (pinnasevahetus on nõutav). A ja B tasemel on jälje lõpus figurant, kelle leidmisest koer peab märku andma. Lisaks jäljel püsimisele on koera ülesandeks anda märku ka jäljel olevatest esemetest. Esemeteks on kuni kingasuurused maastikust mittesilmatorkavad tarbeesemed, mis kuuluvad jäljetegijale. Töö käigus hinnatakse jälje ülesvõtmist, jäljel püsimist, esemete näitamist ja figurandist teatamist. Tulemuse saamiseks peab koer ajama jälge 10-meetrise rihma otsas rihma sellest kõrvale kaldumata ja jõudma jälje lõppu ning teatama figurandist.

Jälg RH F-E (sobivus) RH F-A RH F-B
Figurantide arv 1 teatamisharjutus figurandiga 1 jälje lõpus 1 jälje lõpus
Nõuded jälje pikkusele, vanusele, pinnasele ning nurkade ja esemete arvule 400 sammu, koerajuhi jälg 1000 sammu, võõras jälg 2000 sammu, võõras jälg
20 minutit 90 minutit 180 minutit
2 täisnurka 4 nurka, täis- või nürinurgad, vahelduv pinnas 8 nurka, täis-, nüri- või teravnurgad, vahelduv pinnas
3 eset 5 eset 8 eset
Tööaeg kuni 15 minutit kuni 20 minutit kuni 45 minutit
Max punktid 100 200 200

Kuulekus ja osavus

Kuulekus ja osavus on lahutamatuks osaks päästekoerte koolituses. Päästekoerte katset sooritades tuleb alati koos põhialaga sooritada ka kuulekuse ja osavuse harjutused, mis näitavad, et koer on koerajuhi poolt juhitav ning suudab koerajuhi kontrolli all töötada, olles sealjuures rõõmsameelne, innukas ja hästi motiveeritud. Positiivse tulemuse saavutamiseks peab koer harjutuste eest saama vähemalt 70 punkti ehk sooritama 70% ettenähtud ülesannetest.

Korraga töötab platsil kaks võistluspaari, sel ajal kui üks paar sooritab platsil harjutusi peab teine koer lamama ühe koha peal. Kõrval liikumise ja püsilamamise ajal sooritatakse ka paugukatse, millele koer ei tohi reageerida. Paugukartlikkus ei ole pääste-ja otsingukoertel lubatud. Lisaks kohtub koer kõrvalkõnni harjutuses liikumisel läbi inimrühma kahe koeraga (emase ja isasega) ning peab jääma seejuures neutraalseks. Samuti peab koer laskma ennast võõral inimesel süles kanda, jäädes sealjuures rahulikuks.

Sobivuse katsel tuleb osavuses läbida pime tunnel, mille lõpuosas on kott, millest tuleb läbi tungida. Samuti tuleb ületada ebameeldivate materjalidega kaetud pinnas, kõndida üle poomi ning ületada kolm takistust, mille kõrguseks on 40, 60 ja 80 cm.

Tehniliselt keerukam on A ja B taseme kuulekus, kus harjutused sisaldavad nõudlikumaid elemente nagu liikumiselt istu, peatusega juurdekutsumine, distantsilt seismatõusmine, koerajuhile kuuluva eseme toomine. Osavuses tuleb samuti läbida pime kott-tunnel, ületada liikuv puusild, horisontaalne redel ja demonstreerida distantsilt juhitavust keskpunkti ja kolme laua vahel.

 

Kuulekus ja osavus RH FL, T, F – E (sobivus) RH FL, T, F – A ja B tase
Harjutus 1. Kõrvalkõnd rihmaga 10 punkti Rihmata kõrvalkõnd 10 punkti
Harjutus 2. Liikumine läbi inimrühma 10 punkti Kontroll distantsilt 10 punkti
Harjutus 3 Rihmata kõrvalkõnd 10 punkti Eseme toomine tasasel maal 10 punkti
Harjutus 4. Tunnel 10 punkti Liikuv tünnidest sild 10 punkti
Harjutus 5. Ebameeldival pinnasel kõndimine 10 punkti Horisontaalne redel 10 punkti
Harjutus 6. Koera kandmine ja üleandmine 10 punkti Tunnel 10 punkti
Harjutus 7. Lamamine häiritud olukorras 10 punkti Juhitavus distantsilt 10 punkti
Harjutus 8. Liikumatu puusilla ületamine 15 punkti Koera kandmine ja üleandmine 10 punkti
Harjutus 9. Kolme erineva takistuse ületamine 15 punkti Lamamine häiritud olukorras 20 punkti
 

Maksimaalne punktisumma 100 punkti

Maksimaalne punktisumma 100 punkti

 

Päästekoerte aladel korraldatakse ka maailmameistrivõistluseid.

Individuaalaladel korraldatakse maailmameistrivõistlused igal aastal, kus võisteldakse maa-ala otsingus, varinguotsingus ja jäljes rahvusvahelise päästekoerte eksamieeskirja IPO-R järgi. Iga kahe aasta järel korraldatakse meeskondlikud maailmameistrivõistlused, kus omavahel võistlevad meeskonnad samuti maa-ala otsingus, varinguotsingus, jäljes ja universaalvõistkonnad kõigil kolmel alal. Ka kuulekuse ja osavuse sooritus tehakse rühmasooritusena. Meeskondliku MM-i reeglid on kättesaadaval inglise keeles FCI kodulehel.

Eestist on seni osaletud individuaalalade MM-idel:

2014 Nova Gorica, Sloveenia – maa-alaotsing Kadri Viljalo ja Perri

2015 Aalborg, Taani – maa-alaotsing Monika Rusing ja Margman Wildfire Wanda, Kadri Viljalo ja Perri

2016 Torino, Itaalia – maa-alaotsing Margot Luukas ja Amy’s White Rose von den Hohenheimer Herdern, Kadri Viljalo ja Perri

Esmakordselt saavutati tulemus 2016.aastal Torinos toimunud IRO MM-il, kus  Kadri ja Perri tulid maa-ala otsingu arvestuses 283 punkti ja hindega „väga hea“ kõrgele 5.kohale 48 võistluspaari hulgast!