Uus IPO-R eeskiri alates 01.01.2019

Alates 01.01.2019 kehtib uus päästekoerte IPO-R eksamieeskiri.

Eeskirja eestikeelne tõlge on leitav Eesti Kennelliidu kodulehelt:
IPO-R 2019 eeskiri

IPO-R eeskirja inglise keelse versiooniga saab tutvuda FCI kodulehelt:
http://www.fci.be/medias/SAU-REG-IPO-en-2019-9050.pdf

FCI ja IRO on eeskirja juurde välja andnud täiendava selgituse (inglise keeles), mis on leitav IRO kodulehelt:
https://www.iro-dogs.org/cdn/uploads/zusatz-supplement-ipo-r-en-1.pdf