EOKK üldkoosolek

KUTSE!!!
EOKK üldkoosolek toimub kolmapäeval, 6.märtsi õhtul alates kella 18.00st Mustamäel Mänsaku 8.

Üldkoosoleku päevakord:
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
3. 2018.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
4. Muud küsimused
4.1 2019.aasta ürituste plaanid
4.2 2020.aasta üritused ja koolitusvajadused
4.3 Vestide ja särkide tellimine
4.4 Toetajate ja sponsoritega tegelemine
4.5 Info FCI päästekoerte komisjoni koosolekult

Ootame aktiivset osavõttu!