Õppus Unikülas koos Kõrgema Sõjakooli kadettidega

06.09.2014 osalesid Tartumaal Unikülas 6 Vabatahtliku Reservpäästerühma ja 3 Lääne- Virumaa koertekooli Skywhite koerajuhti Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli väliõppusel. Kadettide eesmärgiks oli metsas orienteerumise ning koerte eest taktikalise põgenemise ja varjumise õpe, samas kui koerajuhid said harjutada kätt tegelikus otsingusituatsioonis tegutsemiseks. Kaheksal koeratiimil tuli leida kokku ligi 60 kadetti, kes peitusid väikeste gruppidena Lõuna-Eesti künklikule ning väliselt petlikuna tundunud maastikule. Enne otsingut tutvustati Sõjakooli õppuritele päästekoerte erinevaid otsingumeetodeid ning vesteldi pikalt teemadel, millised võimalused on koera inimese lõhnale reageerimisel eksitada. Peale otsingut andsid nii koerajuhid kui otsitavad teineteisele tagasisidet otsingute kulgemise käigu kohta.

Koerajuhid tänavad Kõrgemat Sõjakooli tegusa koolituspäeva eest ja loodavad ka edaspidisele koostööle!