Varingutreeningud 9.-10.07.2016

9.-10.juulil käisid varingugrupi koerad ja koerajuhid treenimas Soome varinguplatsidel Espoos ja Helsingis. Kuivõrd Eestis napib varinguotsingu treenimiseks sobilikke paikasid, siis kuluvad teiselt poolt lahte saadavad kogemused väga ära. Kokku võttis treeningutest osa 10 koera ja koerajuhti.

Fotod Sindia Saar

IRO erakorraline delegaatide koosolek Münchenis

20.mail 2016 pidas Rahvusvaheline Päästekoerte Organisatsioon (IRO) erakorralise delegaatide koosoleku Münchenis. Delegaatide koosolekust saavad osa võtta ainult IRO täisliikme õigustes tegutsevad liikmesorganisatsioonid, kusjuures igal liikmel on üks hääl. Eesti Otsingukoerte Klubi esindajana osales koosolekul juhatuse liige ja IRO kontaktisik Margot Luukas.

Koosoleku päevakorrapunktide all kinnitati eelmise koosoleku protokoll,  kuulati IRO presidendi ja asepresidentide tegevusaruandeid, samuti andsid ülevaated finants-, koolitus- ja missioonivalmiduse valdkonda kureerinud juhatuse liikmed. Audiitor esitas delegaatidele finantsauditi tulemused ning kinnitas, et IRO finantsaruanne ja selles kajastatud finantsseisund vastab tegelikkusele. Edasi jätkati liikmesorganisatsioonidelt tulnud pöördumistega, mis käsitlesid uue juhatuse valimist. Delegaadid hääletasid uue juhatuse valimise poolt ning samuti valiti järgmiseks perioodiks uued audiitorid.

Uue juhatuse koosseisuga saab tutvuda siit!

IRO delegaadid valmistumas koosolekuks

IRO president ettekannet tegemas

Uued juhatuse liikmed

Lisaks esitleti koosolekul IRO 2015.aasta aastaaruannet, mis pakkus palju äratundmisrõõmu ka meile. Loodetavasti jõuab väljaanne peagi ka veebiversioonis avaldamisele!

2015.aasta aruande ja ka eelmiste aastate aruannetega saab tutvuda siit - https://issuu.com/irodogs

RV IPO-R võistlus varinguotsingus Rootsis

7.-8.mail 2016 Rootsis Lidköpingus toimunud rahvusvahelisel IPO-R võistlusel varinguotsingus saavutasid Kadri Viljalo ja Perri tulemuse RH-T B 288 punktiga hindele võrratu, mis tagas tihedas konkurentsis kõrge 3.koha!  Kohtunik Leif Sundberg Rootsist. Palju õnne suurepärase soorituse puhul!

Kõiki võistluse tulemusi näeb siit!

Võistluse pilte näeb siit!

Fotod Mihkel Rikas

Toimusid maa-ala otsingu koolituspäevad

27.märtsil ja 02.aprillil 2016 korraldasime Harjumaal Vääna kandis koolituspäevad pääste- ja otsingukoertele suunitlusega maa-ala otsingule. Koolitajaks Hollandist pärit koolitaja Teus Tijsseling. Kahel päeva jooksul võttis koolitusest osa 12 erinevat koeratiimi.

Pilte koolitusest vaata siit: 1.päev ja 2.päev, piltide autoriks on Merike Võsu

Koolituse eesmärk ja sisu:

 • Eduka otsingutöö eelduseks vajalikud komponendid: otsingu teostamine, lõhnatöö ja teatamine;
 • Uute koolitusmeetodite ja võimaluste tutvustamine praktiliste harjutuste kaudu, mis sobivad antud kombinatsioonile koerajuht + koer;
 • Motiveeriv treening koerale;
 • Koeratiimidele individuaalse tagasiside andmine nende tugevuste ja arendamist vajavate külgede osas, võimalike kitsaskohtade kindlakstegemine ja edasiste treeningu eesmärkide seadmine.

Foto Merike Võsu

EOKK üldkoosolek 10.märtsil 2016

Eesti Otsingukoerte Klubi pidas üldkoosolekut 10.märtsil 2016 Tallinnas Pet City Arenal.
Koosolekul osales või oli esindatud 24 klubi liiget. Üldkoosolek sai ülevaate klubi tegevusest, kinnitas 2015.aasta majandusaasta aruande, vaatas üle koerajuhtide ja otsingukoerte kvalifitseerimise tingimused ning arutas muid jooksvaid ja korralduslikke küsimusi. Samuti said klubi liikmed ülevaate Rumeenias Craiovas toimunud FCI päästekoerte komisjoni koosolekust, millest esmakordselt võttis osa ka Eesti esindaja.

Aitäh kõigile aktiivse osavõtu eest!

Aasta Koer ja Koerajuht 2015

Foto Mihkel Rikas

Vabatahtliku Reservpäästerühma aunimetus Aasta Koer ja Koerajuht 2015 ning kaaslaste tunnustus kuulub sel aastal Kris Heinsoo'le ja Ruppertile!

Palju õnne!

IEC klassifitseerimisõppus 3.-5.november 2015

3.-5.novembril osalesid meie koerajuhid koos otsingukoertega Eesti Päästemeeskonna 40-liikmelise meeskonna koosseisus INSARAG External Classification 36-tunnisel harjutusel, mille läbimisel saavutas Eesti varingupäästemeeskond EST-USAR rahvusvaheliselt tunnustatud INSARAG Medium USAR Team klassifikatsiooni.

Infot Eestis toimunud õppuse kohta saab lugeda Päästeameti kodulehelt ja FB kontolt

Fotod Margot Luukas

Päästekoerte MM ja IRO delegaatide üldkoosolek 2015

23.-27.septembrini toimusid Taanis Aalborgis päästekoerte maailmameistrivõistlused, kus võisteldi kolmel alal: maa-ala otsing, varinguotsing ja jälg. Kokku startis MM-il 110 võistluspaari 21-st erinevast riigist. Eestist võttis osa kaks võistluspaari, mõlemad maa-ala otsingus. Stardinumbri 64 all võistelnud Monika Rusing koos koeraga Margman Wildfire Wanda said otsingutöös tulemuseks 46 punkti (üks leitud figurant) ning kuulekuse ja osavuse soorituses 85 punkti. Stardinumbri 75 all võistelnud Kadri Viljalo koos koeraga Perri said otsingutöös tulemuseks 128 punkti (kaks leitud figuranti) ning kuulekuse ja osavuse soorituses 94 punkti. Kokkuvõttes jäi mõlemal võistluspaaril tulemus saavutamata, kuna otsinguosas ei õnnestunud leida kõiki kolme figuranti.

 

28.septembril toimus Aalborgis IRO delegaatide korraline üldkoosolek, kus Eesti Otsingukoerte Klubi kui IRO täisliikme esindajana osales Margot Luukas. Koosolek sai ülevaate IRO presidendi Michael Pernsteineri tegevusest ning võttis seisukohad IRO juhatuse ja liikmesorganisatsioonide pöördumiste osas.

Rahvusvaheline päästekoerte päev

 

Aprillikuu viimasel pühapäeval, 26.aprillil tähistati üle maailma rahvusvahelist pääste- ja otsingukoerte päeva. Sel puhul tutvustasid pääste- ja otsingukoertega tegelevad organisatsioonid erinevates riikides üle maailma avalikkusele oma töid ja tegemisi! Eesti Otsingukoerte Klubi korraldas samal päeval pääste-ja otsingukoertele võistluse, kus koerajuhid koos koertega demonstreerisid koostööd ning oskusi kuulekuses ja osavuses.  

Vaata IRO pildigaleriid siit!

Foto - Mihkel Rikas

IPO-R võistlused aprillis 2015

25.-26.aprillil 2015 toimusid Harjumaal Viimsis ja Tallinnas selle aasta esimesed katsed päästekoertele maa-alaotsingus. Rahvuslikel päästekoerte maa-ala otsingu RH-FL võistluste kohtunikuks oli pr Katja Skulj Sloveeniast ning võistlusest võttis osa 14 koeratiimi, kellest tulemuse saavutas 8 võistluspaari.

Kõiki tulemusi vaata siit!

RH FL-B autasustamine - foto Mihkel Rikas

 

RH-FL A autasustamine - foto Mihkel Rikas

Palju õnne osalejatele ning suur aitäh kohtunikule, korraldusmeeskonnale, abilistele ja kõikidele kaasaelajatele!

EU Modex õppus Hollandis

27.-31.märtsini osalesid meie koerajuhid Kadri Viljalo ja Kristi Kreitsmann koos otsingukoertega EST-USAR koosseisus Euroopa Liidu elanikkonna tsiviilkaitsemehhanismi järjekordsel Modex tsükli õppusel Hollandis Twentes. Rohkem infot Modex õppuse kohta näeb siit: http://www.modexfalck.eu/en/modex-2014-2015/exercise-twente

IPO-R hindamise teooriaeksam

Eesti Otsingukoerte Klubi korraldas 24.aprillil 2015 EKL büroos katsekohtuniku kandidaatidele IPO-R hindamise teooriaeksami.

Eksamikomisjoni esimees: Katja Skulj
liikmed: Jekaterina Aljohhina, Triin Raag
peakorraldaja: Marelle Muru

Eksamil osalesid kandidaatidena Kadri Viljalo, Margot Luukas ja Monika Rusing. Kõik kandidaadid sooritasid eksami positiivselt.

Praktiline koolitusseminar alustajatele

Eesti Otsingukoerte Klubi korraldas kahel päeval praktilise koolitusseminari alustajatele valmistumiseks päästekoerte maa-ala otsingu eksamiks E ja A tasemel. Koolitus oli suunatud teadmiste omandamiseks koerajuhtidele, kes valmistuvad koeraga osalema päästekoerte IPO-R katsetel või plaanivad seda tulevikus teha.

Koolitaja: Monika Rusing

Käsitletud teemad:

Maa-ala koolituspäev (15.03.2015) - pildigalerii

 • Eksamisoorituse reeglid, sh eksami protokollireeglid - kuidas alustada/ lōpetada sooritus ja kuidas käituda soorituse ajal.
 • Mängime läbi eksamisituatsiooni - vajadusel lahendame proovieksami situatsioonis esile kerkinud küsimusi/probleeme.
 • Lisaks käsitleme koera motivatsiooni töötamisel - kuidas esile tuua oma koera tugevaid külgi ja varjata nõrgemaid kohti.

Kuulekuse ja osavuse koolituspäev (05.04.2015) - pildigalerii

 • Käime läbi kuulekuse/osavuse osasoorituse reeglid ja elemendid - kuidas alustada/ lōpetada sooritus ja kuidas käituda soorituse ajal ning elementide vahelisel ajal.
 • Mängime läbi proovieksami platsiosa situatsiooni - lahendame esile kerkinud küsimusi/probleeme.

Aitäh kõikidele osalejatele!

Foto Margot Luukas

Koerte esmaabi koolitus

Eesti Otsingukoerte Klubi korraldas koolituse koerte esmaabist. Koolitus põhines osaliselt Rahvusvahelise Päästekoerte Organisatsiooni (IRO) missioonivalmiduse ettevalmistuskursuse materjalide põhjal.

Toimumise aeg: 14.veebruar 2015 kell 16.00-20.00

Toimumise koht: Linnu tee 75a, Tallinn

Lektor: Kadri Viljalo

Käsitletud teemad:

 • treeningutes ja kodus sagedamini ette tulevad seisundid (traumad, mürgitused, temperatuuri äärmustest tulenevad olukorrad jne), nende ennetamine ja esmaabi
 • esmaabi kott
 • elustamine
 • praktilised harjutused näidiskoertega

Koolitusest võttis osa 17 huvilist.

Koolituse osalustasudest toetatakse Eesti meeskonna osalemist IRO päästekoerte maailmameistri­võistlustel 2015, mis toimuvad 22.-27.septembril 2015 Taanis Aalborgis.

Aasta koer ja koerajuht 2014

Foto Pille Saar

Vabatahtliku Reservpäästerühma aunimetuse Aasta Koer ja Koerajuht 2014 pälvisid sel aastal Kadri Viljalo ja Perri!

Palju õnne!