BH – ühiskonnakõlblikkuse katse tutvustus

Ühiskonnakõlblikkuse katse ehk BH test on paljudes riikides eelduseks, et koer saaks üldse võistlustel või eksamitel osaleda. Eestis on BH katse sooritamine nõutav rahvusvahelise teenistuskoerte ja jäljekoerte töökatsetel osalemisel, kuid BH katse sobib hästi noortele alles võistlemist alustavatele koertele esimeseks ametlikuks katseks. BH katsel osalev koer peab olema vähemalt 15 kuud vana.

 

BH katse algab ligipääsetavuse testiga – enne BH katsele pääsemist peavad kõik koerad läbima ligipääsetavusekontrolli, mille jooksul kontrollitakse ka koera ID-märgistust (tätoveeringut või kiipi).

 

BH katse koosneb kahest osast: A-osast koolitusplatsil ja B-osast liikluses.

 

A-osa sisaldab kuulekuskoolituse elemente nagu kõrvalkõnd rihmaga ja rihmata, istuma jäämine, lamama jäämine ja juurdetulek. Samuti tuleb koeral paigal lamada häiritud olukorras samal ajal kui teine koer teeb oma sooritust.

 

Koerad, kes ei saavuta BH katse A-osas (”BH katse koolitusplatsil”) nõutud 70% võimalikest punktidest, ei saa osa võtta katse B-osast (”BH katse liikluses”).

 

B-osa viiakse läbi sobivas avalikus piirkonnas väljaspool koolitusplatsi, näiteks kaupluse, turu, raudteejaama parklas või muus avalikus kohas, kus liiguvad inimesed. Harjutuste kestel kontrollitakse koera suhtumist ümbritsevasse liiklusesse ja inimestesse. Selleks kohtub koer katse vältel erinevates situatsioonides inimrühmaga, jooksjate või rullusutajatega, autodega, jalgratastega ja teiste koertega. Samuti kontrollitakse koera suhtumist ümbritsevasse olukorras, kus ta jäetakse hetkeliselt üksi ootama ning temast möödub sel ajal teine koer.

 

B-osa harjutuste eest punkte ei anta. Tulemuse saamine sõltub sellest, millise üldmulje jätab koera suhtumine liiklusesse/inimestesse.

 

Katse lõpus ei anta tulemust punktides, vaid kohtunik teeb teatavaks, kas katse on ”sooritatud” või ”mittesooritatud”.

 

BH katse eeskirjadega saab tutvuda siit:
Rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsete eeskirjad leheküljed 20-27.

error: Content is protected !!