Otsingukoertest lühidalt

 

Pääste- või otsingukoerana sobib töötama koer, kes on terve, heas füüsilises vormis, ei tohi olla agressiivne inimeste suhtes, koer peab olema julge ja enesekindel, mitte kartma kõrgust, pimedust ega erinevaid helisid.

 

Päästekoeri kasutatakse inimeste otsimiseks: metsaaladelt, tühjadest hoonetest ning varemetest. Miks otsingutel kasutakse päästekoeri? Eelkõige just sellepärast, et koer suudab avastada inimese lõhna 150-200 meetri kauguselt, koer suudab kontrollida selliseid alasid, mis on raskesti ligipääsetavad ning on võimeline läbiotsima suure maa-ala lühikese ajaga. Koerad töötavad tõhusalt ka ööpimeduses, samal ajal kui otsingud vaid inimressurssi kasutades pimeduse saabudes katkestatakse. Suureks eeliseks koerte puhul on ka see, et koer teatab ka sellisest inimesest, kes ise endast märku anda ei saa või varjab end otsijate eest.

 

On kahte tüüpi päästekoeri: koerad, kes võtavad lõhna õhust ning liiguvad tugevneva lõhnaallika suunas ning koerad, kes võtavad maast otsitava jälje ja otsivad kannatanut jälge mööda. Üks koer võib olla õpetatud töötama mõlema meetodiga, seega üks ei välista teist.

 

Kui koer on leidnud kannatanu annab ta koerajuhile sellest märku ehk teatab. Koer võib inimese leidmisest märku anda erinevalt:

·Haukumisega (koer jääb kannatanu juurde ja haugub nii kaua, kui koerajuht kohale on jõudnud)

·Rulliga (koer leides kannatanu võtab rulli suhu ja läheb tagasi koerajuhi juurde, et viia ta kannatanuni)

·Vaba teatamisega (koer jookseb vabalt kannatanu ja koerajuhi vahel)

 

Maa-ala otsingul olles kannavad koerad alati seljas tunnusvesti tähisega “PÄÄSTE” või “OTSING”. Töötamisel varingul või varemetes koera ohutuse tagamiseks vesti ei kasutata.

 

Meie klubi otsingukoerad on koolitatud otsima vaid elusaid inimesi ja nad teatavad kannatanu leidmisest haukumise teel. Hetkel on Eesti Otsingukoerte Klubil kokku 15 otsingutiimi, kes on töökatsed läbinud ja valmis väljakutse korral reageerima.

error: Content is protected !!