Treeningutest

Treeningutest

 

Kuna otsingukoera koolitamine on meeskonnatöö, siis tuleb selleks liituda mõne treeninggrupiga või leida endale treeningukaaslased, et tagada treeningute järjepidevus ja regulaarsus.

 

Otsingutreeningus tegeletakse iga koeraga individuaalselt – igale koerale planeeritakse harjutused vastavalt tema oskuste tasemele. Treeningute käigus õpetatakse koerale tehnilised oskused peidetud inimesest märku andmiseks, harjutatakse koera ja koerajuhi vahelist koostööd maastiku või varinguala suunatult läbiotsimiseks ning antakse koerale kogemusi otsimisel erinevates paikades, keskkondades ja erinevate inimestega. Sel ajal kui parajasti oma koeraga harjutust ei tehta tuleb olla otsitavaks ehk figurandiks teistele treeningus osalevatele koertele. Seega kulub ühele treeningule vabalt 3-4 tundi, sõltuvalt treeningus osalevate koerte arvust või harjutuste raskusastmest ja keerukusest vahel kauemgi.

 

 

Infot meie klubi treeningutega liitumise kohta või võimalike vabade kohtade osas saab küsida koolitus(at)otsingukoerad.ee

 

Samuti oleme kogemuste vahetamise eesmärgil huvitatud koostööst või ühistreeningutest teiste treeninggruppidega nii Eestist kui välismaalt. Selleks võib meiega julgesti ühendust võtta ja erinevatest mõtetest ja ideedest teada anda koolitus(at)otsingukoerad.ee

Orienteerumistreeningud koerajuhtidele

 

Otsingukoera töö edukuse eelduseks on koerajuhi orienteerumisoskus maastikul, võime suunata koera liikuma nii, et ettemääratud ala on põhjalikult läbi töötatud. Koerajuhid peavad oskama lugeda otsinguala kaarti ja maastikku, sellest lähtuvalt panema paika otsingu strateegia ning otsingu vältel jooksvalt vastu võtma otsuseid saavutamaks eesmärki. Seetõttu sisaldavad otsingukoerte klubi treeningud koerajuhtide orienteerumisvõimekuse arendamist, see tagab süsteemse otsingutöö pääste-ja otsingusündmustel ning on vajalik koerajuhtide ettevalmistuses, et edukalt eksamitel ja võistlustel osaleda.

 

Hea koerajuht:
• valdab põhjalikult kompassi ja kaardilugemist,
• oskab liikuda maastikul,
• oskab käituda nii, et loodus kahju ei saaks,
• on vilunud vajalike raadiosidevahendite kasutaja,
• valdab otsingustrateegiaid,
• hindab õigesti enda ning koera võimeid vastavalt otsitava ala iseloomule (maa-ala, varing, veekogu jne),
• töötab otsingul juhtiva päästeametniku korralduste kohaselt.

 

Koerajuht peab otsingu ajal suutma üheaegselt jälgida maastikku, kaarti-kompassi, koera tööd tagamaks otsinguala täieliku katmise ning ühtlasi vältima enda ja koera ohtu sattumist.

Kuulekuse ja osavuse harjutamise võimalused

 

Otsingukoerte kuulekuse ning osavuse takistuste harjutamiseks on loodud võimalused aastaringselt järgmistel treeningplatsidel:

 

EOKK Tuula treeningplatsil Tuula külas Saue vallas Harjumaal – vaata platsi kasutamise infot siit!

 

Teenistus- ja Spordikoerte Klubi TSKK platsil Tallinnas Pirita linnaosas Kiviaia tee 11c – neljapäeva õhtutel

 

Varustus: distantsjuhtimise lauad (3tk), redel, tünnisild, rippsild, tunnel, poom ja ebatasane pinnas

error: Content is protected !!