Klubi tutvustus

Eesti Otsingukoerte Klubi (EOKK) tegutseb pääste- ja otsingukoerte koolitamisest huvitatud koerajuhtide vabaühendusena. Meie liikmed koolitavad oma koeri elus inimese otsinguks ning suudavad abistada otsingutel metsas, maastikel ja varingutes.

Meie missiooniks on abistada spetsiaalse väljaõppe läbinud otsingukoertega riiklikke struktuure pääste-ja otsingutöödel. EOKK loodi Vabatahtliku Reservpäästerühma koerajuhtide poolt iseseisvalt tegutseva mittetulundusühinguna 30.juulil 2010 eesmärgiga ühendada vabatahtlikke koerajuhte, kelle tõsiseks huviks ja väljakutseks on neile kuuluvate koerte koolitamine otsingukoerteks ning koertega otsingutöödel osalemine. Otsingutel kasutatavate koerte koolituse ja väljaõppe taset tõendavad vastaval päästeerialal sooritatud eksamid ning samuti on meie koerajuhid läbinud vabatahtliku päästja koolitused ning neile on väljastatud vabatahtliku päästja tunnistused.

 

Eesmärkide saavutamiseks oleme loonud otsingukoerte koolitamiseks ja testimiseks vajaliku tugistruktuuri. Selleks oleme liitunud ülemaailmse katusorganisatsiooni Rahvusvahelise Päästekoerte Organisatsiooniga IRO ning tegutseme IRO täisliikmena. Samuti oleme Eesti Kennelliidu EKL liikmesorganisatsioon. IRO ja EKL-i koostööpartnerina korraldame Eestis päästekoerte võistluseid ja eksameid, seminare, koolituspäevi ja muid üritusi.

 

Eesti Otsingukoerte Klubi järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid.

 

EOKK liikmeskonna moodustab 36 liiget, klubi tegevust koordineerib 3-liikmeline juhatus. Klubi ürituste korraldamise, raamatupidamise ja kodulehe haldamisega tegelevad klubi liikmed vabatahtliku töö korras.

 

Eesti Otsingukoerte Klubi koerajuhid ja otsingukoerad reageerivad otsingusündmustele ainult  Vabatahtliku Reservpäästerühma kaudu!

 

Kui vajate otsingusündmusele otsingukoeri, kellel on võimekus otsida elus inimest, tuleb otsingukoerte ja Vabatahtliku Reservpäästerühma kaasamiseks ühendust võtta politseiga hädaabitelefonil 112!

error: Content is protected !!