Liikmelisus

Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

Vastavalt põhikirjale otsustab klubi liikmeks vastuvõtmise juhatus.

Liikmeks saada soovija peab vastama vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest:

1) Olema Vabatahtliku Reservpäästerühma või mõne teise vabatahtliku pääste- või sisejulgeolekuga tegeleva organisatsiooni liige ning läbinud vastava organisatsioonisisese väljaõppe või koolitused;

2) Omama koeraga vähemalt IPO-R RH E/V taseme tulemust;

3) Olema klubile kasulik klubi ürituste korraldamisel ja/või tegevuseesmärkide saavutamisel – vajalik vähemalt ühe klubi liikme soovituskiri.

Klubiga liitumisel tuleb tasuda ühekordse sisseastumismaksuna 10 eurot ning igal aastal liikmemaks, mille suurus on 15 eurot.

Küsimuste korral või lisaselgituste saamiseks palume ühendust võtta e-postiaadressil
info(at)otsingukoerad.ee

error: Content is protected !!